ZOFF v. Eichenplatz | БАЛАРИС питомник

ZOFF v. Eichenplatz

Пол: кобель

Происхождение

» Подробная родословная на pedigreedatabase.com

отец

Gigolo v.d. Barenschlucht

дед
бабушка
мать

Ossi v. Eichenplatz

дед
бабушка